IMPORTANT
Home / Noticies / General / Taula D’esports amb el secretariat

Taula D’esports amb el secretariat

La Taula d’esports és un instrument de participació del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. Constituïda al 2010 per diverses entitats esportives del territori, té l’objectiu de coordinar aquestes entitats per impulsar actuacions conjuntes en l’àmbit esportiu.

La Taula d’esports centra les seves actuacions en 2 eixos principals:

• Participar coordinadament de les activitats esportives de la població en edat escolar i treballar.
• Disposar d’espais esportius suficients i adients per a les activitats de les entitats esportives.

Objectius

• Reflexionar sobre l’activitat física i la pràctica esportiva en general
• Ser una plataforma que proposi i impulsi projectes d’intervenció per a la promoció de l’activitat física i l’esport al territori.
• Crear una xarxa relacional i de cooperació entre clubs i entitats del territori.
• Disposar de canals comuns i permanents d’informació

A més, la Taula d’esports es proposa contribuir a:

• Millorar la prestació de serveis
• Millorar la qualitat tècnica de les activitats
• Compartir gestions i productes de funcionament de les entitats
• Disposar de canals comuns i permanents d’informació
• Coordinació de serveis amb els equipaments esportius
• Coordinació de serveis amb els centres educatius
• Demandar major suport de les administracions
• Disposar de suficients equipaments esportius i de qualitat

Com funciona la taula?
La taula d’esports es reuneix periòdicament en sessions plenàries en les quals participen les entitats que en formen part. Al mateix temps, s’estan treballant vincles i connexions amb altres agents, com ara entitats o equipaments del territori, estructures administratives o formatives, projectes ja existents…

Som escola, fem esport

I la Unio Esportiva de Sants i participa activament i esta aderida al programa Som Escola Fem Esport

 

Extret de http://www.secretariat.cat/taula-esports

Check Also

Avast Antivirus Alternatives

After a level of privacy breach that left various users suspicious of its coverage, Avast …